Skip to content

Produkter

Fødselshoroskop

Et fødselshoroskop baserer seg på tidspunkt og sted du er født. Gjennom planetenes posisjoner mot jordens overflate, danner dette grunnlaget for tolkninger av hvordan vi er, vår personlighet og våre menneskelige karakteregenskaper.

Det viser våre muligheter i livet, men også våre begrensinger. Fødselshoroskopet er et fantastisk verktøy for å lære å kjenne seg bedre og forstå hvorfor livet har blitt som det er. Likeledes hjelper det oss til å bruke våre indre og medfødte ressurser til å bevisstgjøre våre muligheter, vårt potensial og videreutvikling.

Et fødselshoroskop for barn, vil antyde muligheter innenfor forksjellige områder og livserfaringer. Det vil også hjelpe til å forstå barnets indre motivasjon.

Alle horoskopene blir personlig tolket og stilt. Horoskopet blir lest inn på lydfil eller CD som sendes direkte til deg. Svært avanserte astrologiske tradisjonelle og moderne teknikker blir brukt.

Bestill horoskop nå! – Klikk her!


Årshoroskop

Et årshoroskop hjelper oss til å forstå at livet går i sykluser. Det gjør det lettere å komme igjennom utfordrende perioder i livet. Det forteller hvilke perioder jeg bør passe litt på for å unngå unødvendige vanskeligheter.

Samtidig gir det oss muligheten til å unytte positive tidspunkter maksimalt. Det indikerer på hvilke tidspunkt jeg har de beste mulighetene for å realisere meg selv. Dette kan være innen yrke, karriere, kjærlighet, familieforhold, økonomi etc.

Et årshoroskop kan tilpasses dine helt spesielle ønsker og behov.

Alle horoskopene blir personlig tolket og stilt. Horoskopet blir lest inn på lydfil eller CD som sendes direkte til deg. Svært avanserte astrologiske tradisjonelle og moderne teknikker blir brukt.

Bestill horoskop nå! – Klikk her!


Parforhold og Kjærlighet

Mange mennesker har en oppfattning at visse tegn passer sammen. I enkelte tilfeller kan det kanskje være riktig. Men det å finne ”rett” partner i livet, er langt mer komplisert enn som så. Astrologien kan indikere hvilken type person som passer meg best. Hjelper oss til å forstå om to personer harmonerer godt sammen. Den vil også antyde vår begrensning og styrke som et par.

Ser det ut som om vi går fra hverandre, eller redder vi forholdet? Hva kan være en god løsning? Hva bør jeg/vi gjøre? Må jeg oppleve et samlivsbrudd? Finner jeg en ny partner? Dette er spørsmål mange stiller seg.

Parforhold horoskop er ikke kun for kjærlighetsforhold, men stilles også for partnere i arbeidslivet, en gruppe av personer eller for en hel familie.

En utmerket ide er å bruke et parforhold horoskop som en bryllupsgave!

Alle horoskopene blir personlig tolket og stilt. Horoskopet blir lest inn på lydfil eller CD som sendes direkte til deg. Svært avanserte astrologiske tradisjonelle og moderne teknikker blir brukt.

Bestill horoskop nå! – Klikk her!


Yrke, karriere og økonomi

Astrologien brukes innen yrkesveiledning, karrierevalg og ansettelser. Det er et flott verktøy for å bevisstgjøre hvilke yrke og arbeidssituasjoner som passer best. Innenfor hvilke felt kan jeg best realisere mine ambisjoner og mål. Hvor og hvordan kan jeg utnytte mitt potensial.

Bør jeg være ansatt, jobbe som selvstendig næringsdrivende eller freelance. Hva gir meg de beste karrieremessige mulighetene? Hvor finner jeg den største yrkesmessige motivasjonen?
Horoskopet viser også økonomiske muligheter. Vil penger og verdier komme lett til meg gjennom livet eller må jeg slite for det. Hvilket økonomisk nivå vil jeg oppnå. Hvordan bør jeg forvalte mine økonomiske ressurser best mulig?

Alle horoskopene blir personlig tolket og stilt. Horoskopet blir lest inn på lydfil eller  CD som sendes direkte til deg. Svært avanserte astrologiske tradisjonelle og moderne teknikker blir brukt.
Bestill horoskop nå! – Klikk her!


Spirituelt horoskop

Menneskeheten er inne i en 2.160 års livssyklus. Mange mener vi er i en fase hvor vi går fra Fiskens tidsalder og inn i Vannmannens. Spirituell astrologi kan hjelpe deg til å klarlegge hvor din sjel og ånd befinner deg i den reisen vi foretar.

Det kan bidra med å kartlegge din spirituelle og åndelige utvikling. Hjelpe deg til å forstå om livet utvikler seg i henhold til dine spirituelle særegenheter, interesser og muligheter. Spirituell astrologi gir et dypere perspektiv til selve livet. Er et flott verktøy for deg som søker en større sannhet og forståelse med og bak livet ditt.

Er du opptatt av universell kjærlighet, ditt spirituelle ståsted, samt hvordan du kan være til støtte og hjelp for menneskeheten, vil du få svar på mye av det.

Alle horoskopene blir personlig tolket og stilt. Horoskopet blir lest inn på  lydfil eller CD som sendes direkte til deg. Svært avanserte astrologiske tradisjonelle og moderne teknikker blir brukt.

Bestill horoskop nå! – Klikk her!


Karma og tidligere liv

Et slikt horoskop fremfører de verdier og forutsetninger du bringer inn i dette livet. Slik informasjon kan hjelpe deg til å forstå bedre hvorfor livet ditt har blitt som det er. Det vil hjelpe deg til å finne muligheter og hvordan du kan best utvikling deg.

Vi har alle en livsoppgave og en dypere mening med livet. Kanskje er vi her for å lære av tidligere feil vi har begått, slik at de ikke skal gjentas. Hvis du er en person som stiller spørsmål som;

    • Hvorfor er jeg her?
    • Hva er det jeg skal lære?
    • Hvorfor har livet mitt blitt som det har blitt?

– Ja, da vil et karmisk og tidligere liv horoskop kunne bidra til å kartlegge det.

Alle horoskopene blir personlig tolket og stilt. Horoskopet blir lest inn på  lydfil eller

CD som sendes direkte til deg. Svært avanserte astrologiske tradisjonelle og moderne teknikker blir brukt.

Bestill horoskop nå! – Klikk her!


Stedsvalg

Astrologien hevder at det er ikke likegyldig hvor jeg bor eller oppholder meg. Planetene utøver mer energi på enkelte områder på jordens overflate en andre steder i det øyeblikket du ble født. Dette henger sam,men med planetenes bane rundt jorden å gjøre.

Ved å flytte til et annet sted på jordkloden, kan du oppleve helt andre energistrømmer. Enkelte områder kan gi deg mere positive strømmninger en andre steder. Livet kan gå lettere for deg ved at du fornemmer de «gode» universette energiene.
Men husk at også det motsatte kan være tilfelle. Du kan flytte til eller bo på et sted hvor du gjør det vanskeligere og mer krevende for deg.

Derfor er det ikke uvesentlig hvor du oppholder deg for å leve, jobbe, utføre bestemte livsoppgaver eller pensjonere deg for den sakens skyld.

Bestill horoskop nå! – Klikk her!


Dine kosmiske gudinner

Gudinnen er forvalter av livets mysterier og en urgammel verden av arketypiske krefter. Som representant for verdens sjel engasjerer hun oss i de hellige ritualene i naturen, besjeler og gir liv om sykluser som fødsel og død. Gudinnekulturen blomstret i forhistorisk tid da den magiske bevissthet seiret, overnaturlige krefter ble guddommeliggjort og naturkreftene ble dyrket. Som bevissthet utvikles dette i faser gjennom gudinnens visdom. Mye av denne bevisstheten ble begravd under den rasjonelle konstruksjoner av en vitenskapelig kunnskap som slettet mysterier fra livet og ekskluderte de magiske prosesser.

Men ved hjelp av asteroidenes energier er gudinnens bevissthet og visdom atter tilgjengelig. Gudinnens visdom fryder oss igjen i den gamle mystikkens sykluser, en kosmisk intelligens av vårt indre liv, hellighet, spådom, mysteriet med healing, ritualer og nødvendigheten av å gi av seg selv. Den gamle feminine visdom av gudinnene omfavnet alle faser av livet.

Denne astrologiske tolkningen beskriver hvordan opptil tolv Gudinner hjelper deg i utvikle din indre sjel gjennom deres visdom og veiledning.

Bestill horoskop nå! – Klikk her!


Velvære, vitalitet og helse

Den astrologiske tolkningen inkluderer en rekke ernæringsmessige råd, stress management tips og behandlingsmuligheter. Men det er ikke meningen at denne rapporten skal brukes i stedet for en konsultasjon med en kvalifisert lege, eller personer som er kvalifisert innen komplementær eller alternativ helbredelse. Det er viktig å alltid oppsøke profesjonell medisinsk og ernæringsmessige råd der ens helse er bekymringsverdig. Hovedfokuset i denne rapporten er å peke ut de astrologiske indikatorer som kan manifestere seg som helseproblemer, eller ubalanser, og å foreslå mulige årsaker og / eller behandlinger som kan være til nytte.

Når du leser denne rapporten, ikke anta at alle de helsemessige problemene nevnt vil oppleves, inntreffe eller skje, men fokuserer på eventuelle muligheter. Vær også oppmerksom på at vårt fødselshoroskop ikke er en statisk ting. Det er en symbolsk representasjon av vårt potensial, som utfolder seg og utvikler seg på vår reise gjennom livet. Våre bevisste handlinger og valg spiller en nøkkelrolle i velvære, vitalitet og helse.

Bestill horoskop nå! – Klikk her!