Skip to content

Astrolom Posts

Featured Post

Velkommen til Astrolom

Tore Lomsdalen

Hvem er Tore?

Tore har en doktorgrad i arkeologi fra University of Malta. Han forsket på kosmologi og forhistoriske templer på Malta og deres forhold til himmelske stjerner og planter.  Han har også en Mastergrad (MA) fra University of Wales Trinity Saint David, UK, i Kulturell Astronomi og Astrologi. Har også sertifikateksamen fra den respekterte astrologiskolen, The Faculty of Astrological Studies i London.

Er medlem i Norsk Astrologisk Forening, The Astrological Association of Great Britain, samt ISAR – The International Society for Astrological Research, USA.

Er medlem i den akademiske foreningen SEAC – The European Society for Cultural Astronomy samt den italisenske foreningen for arkaeoastronomi, Società Italiana di Archeoastronomia, samt EAA, den Europeiske Foreningen for Arkeologer, European Association of Archaeologists.

Utallige artikler utgitt i norske og utenlanske fagtidsskrifter, blant annet det anerkjente amerikanske, The Mountain Astrologer, samt det engelske, AA Journal of the Astrological Association of Britain.

Tore har forelest på verdens største astrologi konferanse, UAC 2012 i New Orelans, den årlige konferansen til den engelske astrologiske foreningen i 2013 og det samme året i the Astrological Lodge i London. Videre har han presentert kosmologi og arachaeastronomi på University of Liverpol i 2012, University of Bournemouth i 2013, University of Manchester i 2014 samt på flere internasjonale konferanser innen kulturell astronomi og astrologi..

Featured Post

1000 år på 2 minutter!

Verdens eldste kalender i stein?

Dette er en animasjonsfilm om hvordan Mnajdra templet på Malta ble bygget som er bassert på fire års studier og gjennspeiler teoriene i min bok, Sky and Purpose in Prehistroic Malta: Sun, Moon, and Stars at the Temples of Mnajdra, som du kan se lengre nede på siden.

I korthet går de ut på at min teori er at templet antageligvis ble bygget med den hensikt at solstrålene fra soloppgang på vår- og høstjevndøgn, sommer- og vintersolverv belyste viktig forutbestemte områder inne i selve templet. Dette kunne blitt brukt som et redskap for å følge med tiden gjennom et solår. Kanskje begrunnet med religiøse fester og seremonier eller av rent jordbruksmessige årsaker. Noen har betegnet dette templet som verdens eldste steinkalender, ca. 5.000 år gammel.

Featured Post