Skip to content

Darby Costello – Intervju

EN KVINNE MED SANS FOR JUPITER!

 

 

En samtale med Darby Costello

Sundvollen, november 2007

 

Skrevet av  © Tore Lomsdalen

Alle opphavsrettigheter.

 

Darby Costello studerte psykologi, filosofi og teologi i Amerika på 60 tallet.

Siden 1988 har hun undervist ved the Centre for Psychological Astrology (CPA) i London.

Darby underviser også ved The Faculty of Astrological Studies i London

I tillegg til å ha sin egen astrologi praksis, holder hun kus, seminar og foredrag over hele verden.

Darby har utgitt flere bøker i astrologi. Hun kan kontaktes gjennom sin hjemmeside:

www.darbycostello.co.uk

 

 

Darby, la meg først få spørre deg hvordan kom du inn i astrologien?

Det var i Amerika mot slutten av 60 tallet, i New Age perioden. Jeg tenkte å gå for en Master og en PhD, men bestemt meg først for å reise litt rundt omkring. Det var spesielt tre ting som opptok meg, – psykologi, filosofi og teologi hvor jeg har en universitets grad. Jeg tilbrakte en tid på en bondegård i New Hampshire og der var det noen som tilfeldigvis gav meg en bok av Dave Rydhaier.

Det forandret hele livet mitt. Jeg kutta ut universitet, reiste til Massachusetts og begynte å studere astrologi i stedet.

 

Hva betyr astrologi for deg?

Jeg har holdt på med astrologi i 38 år. Det er hele livet mitt. Den er så dypt inni meg at jeg kan liksom ikke forestille meg et liv uten den.

På et dypere plan, sammenbinder den de forskjellige verdener, – emosjonelle, spirituelle, mentale og den fysiske på en fornuftig måte som jeg finner tiltrekkende. Det er en evig skjønnhet i astrologien som gjør det mulig å sette seg inn i utrolige mange ting.

Hver gang jeg leser et kart for noen, gir det meg en slags nøkkel til vedkommendes kulturelle og filosofiske tilhørighet.

 

Har du noen gang tvilt på astrologien?

Jeg tror ikke det er riktig å bruke en betegnelse som å tro eller betvile astrologien. Jeg har ikke noe forhold til det på den måten. Det blir slik som om du spør, ”tviler du på sommeren?”.

Jeg ville ikke vite hva jeg skulle tvile på. På den annen side, stoler er jeg heller ikke på alle de som snakker om den. Jeg har en følelse som forteller meg om vedkommende som snakker astrologi er oppriktige og dedikerte i sitt fag. Er de det, kan jeg lytte i timevis, selv om jeg ikke forsår alt de sier. Så for meg, er det heller at jeg er skeptisk og noen ganger tvilsom til astrologiens aktører.

 

Du er psykolog og utøver moderne psykologisk astrologi?

Det ser ut som om jeg blir betegnet som det. Egentlig liker jeg ikke å bli kategorisert som den eller den type astrolog. Jeg jobber med psyken i mennesket, – ja!

 

Bruker du overhodet den tradisjonell astrologien?

Jeg vet ikke hvordan jeg skal svare på det spørsmålet. Hva mener man med det? Hvis noen spør meg om å lage et kart for en business han vil starte, er det tradisjonell? Det er i vært fall eleksjonell astrologi. Jeg har mange gode venner som er tradisjonelle astrologer og når vi snakker sammen finner vi alltid en felles grunnholdning til astrologien. Så jeg vet egentlig ikke hva du mener med tradisjonell astrologi. Jeg bruker alle de tre trans personale planetene, Uranus, Neptun og Pluto. Jeg gjenkjenner meg i disse, – derfor bruker jeg de.

 

Mange setter skarpe linjer mellom tradisjonell og moderne astrologi?

Jeg gjør ikke det. Jeg er interessert i alt som er nyttig, fornuftig og gir meg kunnskap.

Jeg elsker å erverve meg kunnskap. Det er som å reise til et annet land egentlig. Jeg bruker alt som kan hjelpe meg til gjøre en konsultasjon bedre. Fra hvilken del av astrologien den kommer, har ikke noe betydning for meg.

 

Du har skrevet en interessant bok om Månen som brukes på Liz Greens skole. Det bringer meg inn på følgende spørsmål:

Kvinnenes stilling i samfunnet er en helt annen i dag enn for bare noen tiår tilbake.

Synes du vi burde endre den symbolske og arketypiske betydningen av både solen og månen til å tilpasse det moderne samfunnet vi levre i, gjenspeilt i kvinnelige likestillingen?

Jeg ville ikke vite hvordan. Dette er i vært fall ikke noe tema for diskusjon i de astrologiske kretser hvor jeg omgåes. Kanskje det er fordi jeg har Merkur i Tyren og lærer ting sakte. Til gjengjeld kan jeg være svært så kreativ hvis jeg først interesserer meg for en ide.

Egentlig assosierer jeg ikke symbolikken hos solen og månen på den måten. Kanskje tilhører jeg ikke lenger den type kvinner som er opptatt av det. Selv når jeg underviser, er dette ikke en tankebane jeg ville bringe inn.

For meg er en mann en mann og en kvinne en kvinne. Slik tenker i vært fall jeg.

Solen er kjernen eller selve funksjonen. Det er 12 ulike funksjoner i vår eksistens som er representert gjennom de tolv tegnene i dyrekretsen. Hver og en av oss har alle disse funksjonene i oss. Solen og mars står for meg som den maskuline og kreative delen. Månen og Venus er den mer fruktbare helheten i det som skapes.

Det hender når jeg beskriver moren og månenes plassering, kan klienten si, “men det jo min far du beskriver”. Det samme kan også gjelde solen og fedre. Det er slettes ikke alltid vi finner faren i 4. hus og moren i 10. Ofte kan det være omvendt.

 

I boken din om den Astrologiske Månen, er du opptatt av hvordan vi utvikler vår personlige arv gjennom ni måneders svangerskap.

Jeg ser Månen som et vanemønstret og rytmen på vår sjel. Den viser hvordan vi forholder oss og reagerer til ting i livet som er nedarvet gjennom genene til våre mødre.

Inne i magen til våre mødre vokser og utvikler vi oss. Vi mottar historien som er skrevet i hennes celler. Dette er inngangsporten til våre liv. Vi lever sammensveiset med hennes livsstil og hennes daglige rytmer. Disse rytmene reflekterer hvordan hun har levd sitt liv. Dette gjenspeiler igjen i hennes opplevelse i de ni månedene hun tilbrakte i sin mors mage. Dette var igjen hennes inngangbillett til hennes liv, og slik går det fra generasjon til generasjon.

Etter vi er født, begynner fase nummer to, – det å gi næring.

 

Men gjør ikke dette livet forutbestemt?

Gjennom tiden i våre mødres mage, gjenstas mønstrene. Vi tar med oss en arv, hennes arv som hun har igjen fra sin mor. Likevel, og dette er viktig, – hver befruktning er unik! Kombinasjonen sæd og egg fra våre foreldre gjør oss til det spesielle og unike individ vi er. Hver og en av oss bringer med oss en historie gjennom våre mødres skjød. Samtidig gjennom en bestemte befruktningen, blir vi til noe helt nytt og særegent. Sykler gjentar seg, men likevel er de aldri helt de samme.

 

Kan du forutsi månetegnet til et ufødt barn?

Nei, det kan jeg ikke alltid gjøre. Noen ganger klarer jeg det, men da må jeg kjenne moren ganske godt. Jeg kan også gi det eksempel på at noen av mine antagelser har stemt. Når veene kom hos en kvinne jeg kjenner, så det ut som om barnet ville få måne i Skorpionen. Jeg fikk det ikke helt til å stemme at hun skulle ha et barn med månen i dette tegnet.

Riktignok tok fødselen lengre tid, og barnet ble født med månen i tre grader Skytten.

Gjennom svangerskapet har vi som ufødte barn opplevd vår mors rytmer. Dette gjenspeiler seg i det månetegnet vi har.

 

Er vi født inn i bestemt kart?

Ja, fordi fødselen er en fysisk begivenhet. Men om du spør meg om kartet vårt er bestemt før vi er født eller unnfanget, kan jeg ikke gi deg noe svar. Dette er en av universets store hemmeligheter.

Når jeg var ung, mente jeg det var slik. Men nå har jeg ikke lenger den oppfattningen. Jeg vet overhodet ikke. Men det jeg vet, er at det er masse generisk informasjon kombinert gjennom selve befruktning av et egget. Den informasjonen er nedstammet fra vår tidligere generasjoner, våre røtter og vår arv. Uansett, er jeg gang på gang forbauset over hvor mye et kart sier om genetisk tilhørighet hos et menneske.

 

Du har studert teologi. Må man tro på en høyere universell makt for å drive med astrologi?

Nei. På den annen side tror jeg astrologien er et kall eller yrke som blir gitt oss. Du ville ikke velge den, fordi det holder deg utenfor samfunnets generelle holdninger, normer og livsstil. Menneskets natur er å klynge seg sammen, og derfor ser jeg på det som en form for et kall. Du kan godt være en ateist og holde på med astrologi.

En annen ting som jeg har en noe dogmatisk holdning til, er at jeg mener folk som driver med astrologiske konsultasjoner bør ha en eller annen formell bakgrunn i psykoterapi.

Dette er et område hvor jeg er en sann psykologisk astrolog.

På CPA hvor jeg gjør mesteparten av undervisningen min, er det et krav at elevene må gå igjennom og oppleve en eller annen form for psykoterapeutisk konsultasjon. Hensikten er at du skal sitte ovenfor en utdannet psykolog som gir deg tilbakemeldning om din egen person.

Utelate denne erfaringen, er for meg det samme som og ikke benytte seg av de muligheter og ressurser vi har i det 21. århundret.

 

På seminaret ditt, nevnte du at du ber Jupiter om beskyttelse og takknemlighet. Du som er katolsk, ville det ikke være mer naturlig å bed Gud eller Jomfru Maria om dette?

Jeg er født katolsk. Jeg har som vane å be en bønn til Jomfru Maria hver eneste kveld. Det har jeg gjort helt siden jeg var ei lita jente. På den annen side, er det Jupiter – Zeus – som er den høye gud. I alle kulturer er han arketypen på den høye gud eller guddommelighet. Jeg anerkjenner den planetariske guddommelighet i Zeus. Jeg vet ikke lenger hvem eller hva Gud er i den kristne verden. Jeg har en følelse for hvem Jupiter er, så jeg går til han for beskyttelse og takk. Jeg har også en følelse for hvem Jomfru Maria og Jesus Kristus er. De gjenkjenner og føler jeg sterkt inni meg.

 

Så du tror ikke Gud er skaperen av universet?

Svaret på spørsmålet ditt er, at om det har jeg absolutt ingen ide.

Det jeg kan i vært fall si, er at i min fantasi, er ikke kristendommens Gud, den enste og absolutte skaperen. Selv om jeg alltid føler at det guddommelige er med meg, finner jeg det vanskelig å definere Gud som en allmektig og overstyrende personlighet.

 

Hva legger du i begrepet ”as above so below”?

I at alt du ser på, er det forskjellige lag. De minste gjenspeiler det største. Hvis du tar en celle og analyserer den, vil du kunne fortelle utrolig my. Hvis du oppserver en person gjør eller utfører

en bestemt handling, kan du fortelle utrolig my om vedkommende.

Jeg ser det ikke lenger så direkte, der oppe og her nede, som jeg gjorde da jeg var yngre. Egentlig ser jeg tre lag, – oppe, nede og her!

 

Hvilken astrolog har betydd mest for deg?

Fra historien, er renessansens Marsilio Ficino uten tvil den jeg vil nevne. Jeg har begynt å interessere meg for middelalderens Benotti. Valens fra den Hellenistiske tiden, kanskje noe. Derimot Ptolomy har jeg aldri hatt noe forhold til.

Av dagens astrologer, må jeg nevne Liz Greene. Jeg leste hennes fantastiske bøker den gang jeg bodde i Afrika. Da leste jeg også Robert Hand som jeg har stor respekt for.

På den tiden jeg studerte astrologi i Boston under Isabell Hickey, var det Allan Leo jeg var mest opptatt av.

I dag er det slik at jeg lærer masse astrologi bare ved å være sammen med mine gode venner og bekjente. Ikke bare det, men det er utrolig hva jeg lærer av astrologi hver gang jeg underviser. Fra mine elever i London, lærer jeg utrolig mye hele tiden.

Det flotte med astrologi, er at man blir aldri utlært. Det er hele tiden noe nytt, fordi vi søker alltid etter et mønster og en mening med livet.