Skip to content

Clare Martin – Intervju

Clare Martin Intervju
18AUG07, Oxford
Av Tore Lomsdalen
Copyright ©
www.astrolom.no
Clare Martin født i Zimbabwe, men oppvokst i England. Hun har hele sitt voksne liv arbeidet innenfor utdanningssektoren.
I 1990 tok hun sitt Diplom ved the Faculty of Astrological Studies. Siden 2000 har hun vært skolens President og øverste ansvarlig.
Clare har en Master i Integrative Psychotherapy. Hun underviser både på FAS, the Faculty of Astrologgical Studies, samt på CPA, the Centre for Psychological Astrology, hvor Liz Greene er Director. I tillegg til dette driver hun sin egen astrologiske praksis i London.
Clare har nylig utgitt en serie på tre lærebøker i psykologisk astrologi, ”Mapping the Psyche”.
Clare, hvordan begynte astrologien for deg.
Egentlig hadde jeg ikke noe forhold til astrologien i det hele tatt, inntil i voksen alder tilfeldigvis fikk se et horoskop til noen jeg kjente. Jeg ble så betatt av det hele, at jeg bestilte en konsultasjon og fikk lest kartet mitt. Jeg hadde en slik utrolig opplevelse. For første gang i mitt liv, satt jeg tilbake med et inntrykk av at noen så meg som den person jeg er. Noen forstod meg som menneske. Astrologen som leste kartet mitt, var utdannet ved the Faculty. Det var derfor naturlig for meg å studere der. Siden har jeg faktisk vært knyttet til skolen i en eller annen form, og nå feirer jeg faktisk et lite 20 års jubileum.
Jeg går ut i fra at The Faculty har forandra seg mye i den tiden.
Du må huske at i 1970 og 1980 årene hadde astrologien en kjempe oppsving som resultat av New Age bevegelsen i 60-årene. Klassene ved skolen var smekk fulle. Det var en tid med enorm interesse for astrologi, psykologi, og alt som hadde med selvutvikling og gjøre.
Siden den gang har The Faculty gjennomgått en total forandring. Teknologien har forandret seg, alle kursene har blitt omskrevet, og hele skolen har blitt omstrukturert for å tilpasse seg dagens situasjon.
Hva med studentene, har de også forandret seg.
Nei, det har de egentlig ikke. De har alltid vært internasjonale og kommer praktisk talt fra alle land på hele jordkloden. Vi har fortsatt den samme prosentandelen av utenlandske og Engelske elever.
Per i dag har vi ca 850 elever knyttet til skolen som er spredd over utrolig mange nasjonaliteter.
Vi har alltid hatt mange fra Skandinavia. Som du vet, er dere jo en 6-7 stykker fra Norge her ved Sommer Skolen i Oxford. Ut av ca. 100 deltagere fra 25 forskjellige land, er nordmenn bra representert.
Hvorfor tro du noen velger The Faculty framfor andre skoler.
Skolen er grunnlagt i 1948. Den er en organisasjon, for ikke å si en institusjon. Vi har lærere, kursforfattere og Presidenter som kommer og går.. Alt vårt undervisnings materiell er skrevet av et team. På den måten forsøker vi å fremstille dagens astrologi på en moderne og interessant måte.
Du vet, CPA hvor jeg også underviser, er en mer klassisk astrologiskole. Den er basert og bygget opp omkring personen Liz Greene. Det er hennes skole, hun grunnla den. Hun underviser sin spesifikke astrologi, innefor sine gitte rammer.
I USA og i de fleste land, er dette en helt vanlig modell. Astrologiskolene er bygget opp eller lavet rundt et individ eller en person som har sin spesielle undervisingsplan og fremgangsmåte. Ofte er disse personene sterkt spesialiserte innenfor et eller annet esoterisk eller astrologisk område.
The Faculty, er unik i sin struktur og derfor tror jeg det er mange som setter pris på vår skole og hva vi står for.  Det vi legger stor vekt på, er å utanne astrologer i sin bredeste forstand, ikke bare noen som kan lave eller tyde et kart. Vi setter også strenge krav til etiske og moralske forpliktelsene med det er i å være en profesjonell astrolog.
Hvilken del av astrologien legger dere vekt på.
Den er helt klart mer psykologisk, fordi det hele dreier seg om det menneskelig element. Jeg vil si det slik at det er en moderne psykologisk form for astrologi. Den er helt klart ikke en tradisjonell eller en ortodoks form for astrologi vi underviser. Jeg tror ikke engang du kan mikse disse to helt forskjellige grenene av astrologien.
Hvis du for eksempel tar Horary (øyeblikksastrologi), har den sin egen integritet, sine egne klare regler for tolkninger.
I følge meg, virker og fungerer alle seriøse former for astrologi. Jeg tror likevel det er viktig å være konsistent i den formen man driver og ikke mikse dem sammen til en ”stor” astrologi.
Jeg bruker selv Horary fra tid til annen. Det virker selv om jeg er primært en psykologisk orientert astrolog.
                                                 Kvantiteten av elever har gått ned,
                                                     men kvaliteten har gått opp
Hvor står astrologien i popularitet i dag?
Det er et vanskelig spørsmål. Som jeg sa, har antall studenter og elever blitt mindre med årene. Om bunnen er nådd, kan jeg heller ikke si med sikkerhet. I alle fall, jeg fornemmer ikke at flere elever begynner å studere astrologi. Derimot det jeg vet med sikkerhet, er at de som i dag begynner, er mer dedikerte, mer intelligente på den måten at de stiller flere og dypere spørsmål. De er langt mer engasjerte. I 80-årene, når det var fulle klasserom, fant vi ikke det samme total engasjementet hos elevene som i dag. I dag kan det også være ganske vanskelig å være lærerer fordi elevene er så seriøst interessert. Det er ikke det at de er forlangende, men de må og vil ha svar på alt. De tar liksom ikke lenger noe for gitt. Dette synes jeg er en stor utfordring for oss som underviser.
 Du kan kanskje si det slik at, – kvantiteten har gått ned, men kvaliteten har gått opp!
Har astrologien sin plass som universitetsfag?  
Så absolutt. Men når det er sagt, tror jeg det er viktig at vi definerer en forskjell mellom det å praktisere astrologi som et yrke og det å studere astrologi akademisk. Bath Spa, Kent og nå Lampeter universitetene har tatt opp astrologi som en klassisk utdypende modell.  Det innebærer studier av dens historie, miljø, etnografiske forhold og kulturelle livsløp. Det er egentlig ikke astrologi som vi forstår det. Det dreier seg om den akademiske, filosofiske og forskningsmessige siden av både astrologi og astronomi. Som du vet, har disse vært en og samme vitenskap i tusenvis av år.
Her ved Brasnose Collage i Oxford som vi har vår årlige sommerskole i august, ble det faktisk undervist i astrologi for 1000 år siden.
Det er klart vi også trenger denne teoretiske og intellektuelle siden av astrologien. Uten universitetene står astrologien i fare for å bli isolert fra sitt helhetlige begrep.
The Faculty derimot, driver med praktisk opplæring av profesjonelle astrologer.
Så svaret er, – vi trenger begge deler.
Men hvis det var meg, ville jeg først lære den praktiske astrologien før jeg begynner å studere den på et universitetsnivå. Det utelukker ikke at du kan gå rett inn i astrologien på et akademisk nivå, men jeg tror de fleste vil få mer ut av det å lære selve astrologien, før man begynner å forske i den.
                                                  Astrologien er et livsmønster.
Hva er egentlig astrologi for deg?
For meg er det et livsmønster og et slags levesett. Det bringer en verdifull dimensjon inn i livet som man kan leve ut på daglig basis. Den gir livet en from for et magisk tilsnitt.
Etter din mening, hva forteller et horoskop oss.
Jeg vil si det slik at det er et kart over vårt potensial som gjør det mulig for oss og leve opp til våre største muligheter i livet. Gjennom horoskopet, har vi sjansen til å lave kreative forandringer til vårt livsmønster.
Det representerer det som alkymien står for. Gjennom transformasjon kan vi nå en høyere personlig bevissthet. I sitt fundament er alkymien optimistisk, ved at den søker etter en perfekt menneskelig eksistens.  Det at vi gjør vårt kart bevist til og selv, øker vi ikke bare vår egen indre bevissthet, men stimulerer også den universelle bevisstheten.
 Astrologi og alkymi er veldig sterkt knyttet opp til hverandre.
                                                  Vi velger ikke astrologien,
                                                      men den velger oss!
 
Hvorfor tror du folk begynner med astrologi.
Som jeg sier i introduksjonen i min første bok, tror jeg faktisk ikke det vi som velger astrologien, men astrologien velger oss!
I vært fall er det den følelsen vi ofte sitter tilbake med. Vi er kanskje i en fase i livet hvor vi søker en større mening.  Da dukker plutselig astrologien helt ubevist opp. Jeg vet om mange elever som har prøvd å ”kvitte” seg med den, men de greier det ikke.  Den kommer som godt som alltid tilbake. Da gjerne enda mer forsterket enn tidligere.
Jeg ser ofte astrologien som et shamanistisk kall.
Vi er formidlere mellom to verdener, – mellom to dimensjoner.
Men tror du ikke noen velger det på et mer personlig eller egosentrisk plan. Vil leve ut en side av seg selv som man undertrykker.
For noen kan det kanskje være en slags forsvarmekanisme mot miljøet og den verden vi lever i. De fleste folk klarer seg bra gjennom livet sitt, egentlig. De som begynner med astrologi, er den type mennesker som føler at det å bare greie seg gjennom livet på en eller annen måte, ikke er nok.
De finner ikke sin ytterste tilfredsstillelse gjennom for eksempel en fotballkamp, eller en ny bil. Du vet, det er mange mennesker som er lykkelige med slike ting. På en måte er den type mennesker veldig heldige, fordi de søker ikke etter en annen mening med livet.
Det er vi andre som til syvende og sist er de lidende. Vi vet at alle materielle saker og gjenstander kan ikke gi oss den ytterste, optimale og varige glede i livet.
Ved definisjon, er vi astrologer filosofer og mystikere. Vi leter hele tiden etter et eller annet i universet. Mens vi er på søken etter noe, plutselig og helt uventet, snubler vi over astrologien. Vi står likevel alle fritt til å velge hva vi vil og hvordan vi vil utforme livet vårt. Det fine er, at det hele tiden er opp til oss selv å velge.
I grunnen, tror jeg du har litt rett i det du spør om. Vi er periodevis misfornøyde med oss selv eller deler av livet vårt, fordi vi ennå ikke har funnet det vi aller innerst søker etter. Antagelig er det vår fullkommenhet, vårt sanne ”Jeg”, vi til syvende og sist prøver å finne.  
Denne søken, tror jeg det er vanskeig å få svar på i den materielle verden.
                                                       Astrologien bringer en helt ny
                                                         dimensjon inn i livet vårt   
  
Betyr det at vi må tro på en høyere usynlig makt eller en guddomlighet for å drive med astrologi?
Nei, egentlig ikke. Astrologien er ikke hierarkisk, men den er dimensjonal i sin uttrykksform. Med dette mener jeg at astrologien hører med til verden av henrivelse og fortryllelse på den måten at du kan se den i flere dimensjoner. Vi må forsøke å komme bort fra den lineære måten å se universet og livet vårt på.
Som i den Keltiske og andre lignende tradisjonene, har man denne verden og den andre verden. Disse forholder seg og kommuniserer med hverandre hele tiden. Det er dette som hender i astrologien. Du opplever en dimensjon av meninger og betydninger som ikke er hierarkisk, men dimensjonale.
 Det vi vanligvis legger i ordet hierarki, eller en høyere makt, har ikke noe med astrologien å gjøre.
Astrologi har med naturen å gjøre. Hvordan vi opplever og ser den virker. Det bringer en opplevelse av at alt er en kjensle av noe hellig og overmektig. En fornemmelse av verdier som kommer fra en annen virkelighet enn vår egen.
Egentlig er dette bare en annen måte å se verdensbildet på. Astrologien bringer inn en helt ny dimensjon i livet vårt.
For å praktisere astrologiske konsultasjoner, tror du det er nødvendig at vi er har en formell utdannelse i å gjennomføre psykoterapeutisk samtaler.
Dette er jo temaet for et av kursene våre her på sommer skolen i år.
På 80-tallet, var psykoterapi, psykoanalyser, rådgivning og hele aspektet innen psykologien veldig fokusert og dominerende. På den tiden ble astrologien på en forvirende måte blandet inn i psykologisk konsultasjoner og rådgivning.
En astrologisk konsultasjon, er absolutt ikke det samme som psykologisk rådgivning.
På 80 og 90- tallet, var det jo slik at alle drev med en eller annen form for rådgivning. I dag, derimot, tror jeg vi nå kommer inn i en post psykologisk tid. Folk er i dag mindre interessert i den personlige psykologien. Jeg tror det kom en forandring med Pluto i Løven generasjonen, som jeg selv er en del av. De har ikke det behovet får å gå ned til den dypeste roten i familie, foreldre eller den type problemer. De nye generasjonene, er mindre psykologiske og mer praktiske i sin håndtering av personlige problemer. Det er mer viktig å fremme seg selv, for å si det slik.
Derfor tror jeg tiden har kommet til å ta ut astrologien fra psykologien. Vi må se en astrologisk konsultasjon som noe helt annet enn psykologisk rådgivning. For det er det nemmelig ikke.
Vi er astrologer, ikke psykoanalytikere.
Men psykologien vil jo fortsatt ha sin fremtredende rolle i den moderne astrologien?
Selvsagt vil den det. Men det er noe annet, fordi her dreier det seg om å se indre mønstrer som hjelper oss til å forstå meningene med livet.
Psykologisk rådgivning har med spesifikke personlige forhold å gjøre, den er sentrert om vedkommende person.
Astrologiske konsultasjoner er sentrert om kartet. Vi ser etter en større sammenheng og et
livsmønsteret hos våre kunder. I rådgivning, er ikke det et tema i det hele tatt. .
Når jeg har sakt det, er det også viktig og nevne at en profesjonell astrolog har den nødvendige egenskapen i å lytte. Selv om det ikke er rådgivning på et psykologisk plan vi snakker om, er det likevel viktig at en astrolog har noe formell kunnskap innenfor feltet rådgivning og samtaleteknikker.
                                           Astrologi er matematisk symbolikk!    
                   
Placidus er kanskje det mest populære hussystemet i dag, hvorfor bruker du likehus?
Jeg brukte også tidligere Placidus, men har i de senere årene gått helt over til likehus systemet.
For å gi deg en bedre forklaring enn å si, ”at jeg gjør det fordi det virker best for meg”, kan jeg fortelle deg at jeg foretrekker den matematiske symbolikken som likehus systemet gir.
Det betyr at 5. huset er alltid trigon Ascendenten, som velig mye representerer Løven, livet og huset hvor vi lever. Dette er den symbolsk siden av horoskopet som starter alltid med Væren.
Så ditt 9. hus kommer alltid til å bli en symbolsk Skytte.
 Likehus systemet er matematisk, virker enkelt og har kraft i seg.
Jeg liker heller ikke intercepted eller innfangende hus. I mange kvadrat systemer, blir ofte hele kartet brakt i en ubalansert uttrykksform. Det forstyrrer meg.
Dette er jo et kjent problem for dere som bor i Norge. Så langt mot nord, bryter de fleste hus systemene fullstendig sammen.
Ja vel, men på den annen side burde jo hussystemet gi et korrekt bilde av hvor vi er født.
Du må ikke glemme at det hele er en symbolsk uttrykksform. Astrologi er symbolikk.
Det du forsøker på den måten, er å kombinere to systemer. Det ene viser virkeligheten, mens det andre er symbolikk. Derfor prøver man på en kunstig måte å bringe to helt vidt forskjellige begreper sammen. Vi vet jo at tegne har jo for lengst mistet sin tilhørighet til stjernekonstellasjonen. Så hvorledes vi enn vrir og vrenger på det, dreier det seg kun om et symbolsk system.
For meg er det renere når det er matematisk korrekt, enn i stedet for å forsøke å blande realiteter med symbolikk.
Dette er jo nettopp en kjent problemstilling innen astrologien, – vi blander virkelighet og symbolikk..
 Ikke glem at astrologi, er egentlig matematisk symbolikk!
                                               Astrologien vil aldri bli utryddet.
Astrologien har hatt store svingninger gjennom sin mange tusen års eksistens.
Den har vært nær på å bli utryddet flere ganger. Hvorfor tror du det aldri har skjedd?
Det kommer aldri til å skje fordi vi trenger den. Jeg kan sette astrologien i samme kategori som Kabbala, Tarot og andre esoteriske tradisjoner. De balanser ut den eksoteriske verden med den esoteriske.  Menneskeheten vil alltid trenge disse.
 
Hva synes du om software skrevet astrologiske tolkninger.
De tilhører ikke en magisk verden. De er linjestyrte og mekaniske. Kan kanskje være bra opp til et vist nivå, men de deltaer ikke i den magiske verden som astrologien er en del av.
De er pre programmerte data uten hensyn eller vurdering. Er egentlig bare en samling av dødt fakta.
Konsultasjonenes, er det selve magiske øyeblikket. Man er innenfor rammen av et ukrenkelig og hellig sted. En konsultasjon er egentlig ganske rituelt, hvis du tenker litt på det. Du kommuniserer med gudene. Du er en formidler av tanker og ideer mellom to verdener.
Med et data program kan du aldri oppnå dette.
 
Clare helt til slutt, hvem tror du har betydd mest for astrologien.  
Hvis jeg skal nevne en som er død, vil jeg si Marsilio Ficino som levde i det 15. århundret. Han var antagelig den aller første psykologiske astrologen noen sinne. Han er mest kjent for å oversette til latin det berømte Corpus Hermeticus. Han brakte magien inni astrologien. Før han, var den veldig vitenskapelig, hvor astrologi og astronomi var en og samme ting. Gjennom hans oversettelser av gammel greske og mer mystikk tekster, brakte han egentlig liv i astrologien. Han levde i astrologien. Han sa, hvis du har en svart Saturn transitt, hold deg litt tilbake, steng deg mer inne, – men hvis du derimot har en Jupiter transitt, gå ut og hygg deg.
 Med det mente han å si, – lev ut astrologien, den er en levende magisk ting.
Av de som lever i dag, er det for meg, Liz Greene. Da jeg begynte i 80-årene, var hun min store kilde til inspirasjon. På et personlig plan, har jeg utrolig mye å takke henne for.
Gjennom henne ble jeg opptatt av alkymi og kom inn i Jungs psykologi. Hun har inspirert meg til å bli en moderne psykologisk astrolog.
Jeg er uten tvil en av hennes mange disipler.
FAS ble etablert i 1948 og er en av verdens eldste og mest anerkjente astrologi skoler. Med sine vel 850 elever fra hele verden kan man ved korrespondanse kurs oppnå de nødvendige kriterier for tittelen D.F.Astrol.S. som profesjonell astrolog. I tillegg, holdes klasser og kurser i London, eller ved den årlige sommerskolen i Oxford.
Skolens hjemmeside: www. astrology.org.uk